Realizacja bloków mieszkalnych przy ul. Warszawskiej w Rypinie